Prema Zakonu o strancima (NN 109/2003.) svaki boravak stranih državljana u Republici Hrvatskoj do 90 dana, mora se prijaviti MUP-u RH u roku od 12 sati od trenutka dolaska stranca u posjet (čl. 80). Sukladno tome Zakonu vlasnici smještajnih objekta dužni su prijaviti strane državljane nadležnoj policijskoj postaji. Vlasnici objekta smještaja imaju mogućnost prijave stranih državljana na dva načina, osobno putem prijavnica ili putem Interneta. Za prijavljivanje putem Interneta potrebno je računalo, mogućnost spajanja na Internet, pretraživač web stranica (Internet Explorer 5.0 ili viši), te program koji formira datoteku s podacima o stranim gostima. Takva se datoteke šalje putem interneta prema informatičkom sustavu MUP-a RH.

Obzirom na modernizaciju načina prijave stranih državljana javila se i ideja razvoja takve aplikacije koju bi mogli ponuditi našim klijentima. Prva verzija takve aplikacije je razvijena kao „desktop“ rješenje, te je kao takva trebala biti instalirana na računalima naših klijenata. Njena osnova funkcionalnost je bila generiranje datoteka sa podacima stranih državljana, te je namjenjena isključivo vlasnicima smještajnih objekata. Proces prijave stranih državljana na taj je način bitno olakšan i ubrzan, što je za izravnu posljedicu imalo uštedu vremena i troška kod procesa prijave.

Kako je broj zahtjeva za samom aplikacijom rastao odlučili smo napraviti slijedeći korak, te pokušati aplikaciju realizirati u web okruženju, te ju na taj način ponuditi široj masi. Proces realizacije je bio uspješan, te je aplikacija sada dostupna i u obliku web stranica.

Web inačica aplikacije je razvijena u suradnji sa tvrtkom design project iz Rijeke koja se bavi razvojem online poslovnih rješenja, te izradom internet stranica.